Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny
Start Aktualności Aktualności Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

PostHeaderIcon Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

 W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD w minionym roku.

Warsztat odbędzie się w dniu 10 marca br. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5.  

Harmonogram warsztatu:

15.00 - 16.00 Podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR i działań LGD wraz z informacją na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

16.00 - 17.15 Dyskusja dotycząca poziomu realizacji finansowej i rzeczowej LSR, stopnia jakości składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych i ich wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie oraz roli stosowanych kryteriów wyboru projektów.

17.15 – 17.30 Przerwa kawowa

17.30 – 19.00 Dyskusja dotycząca wybranych projektów realizowanych w ramach LSR i ich wpływ na osiągnięcie celów LSR oraz stopień odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, system przyjętych wskaźników i dostarczania przez nie potrzebnych informacji, niezbędnych do określenia skuteczności interwencyjnej Strategii.

19.00 – 19.15 Przerwa kawowa

19.15 – 20.00 Dyskusja dotycząca procedur naboru, wyboru i realizacji projektów w kwestii dostępności dla wnioskodawców, skuteczności działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) i ewentualnych propozycji oraz innych zagadnień związanych z procesem realizacji LSR i sposobów wykorzystania rekomendacji.

20.00 – 20.10 Podsumowanie spotkania.

 

                                                                                 Z poważaniem

                                                                            /-/ Adriana Rukat

                                                                               Prezes Zarządu